เพื่อการใช้งานระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพ กรุณาใช้ในบราวเซอร์ Google Chrome (กรุณาลอกอินผ่านระบบพิสูจน์ตัวตนของมหาวิทยาลัยก่อนใช้งาน)
ประกาศ !! ระบบจะให้นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลและยื่นคำขอฝึกประสบการณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป